Doorgaan naar content
Kemps Restauratie & Renovatie

ERM-certificering, wat houdt het in?

Certificering door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg staat voor een algemeen erkende restauratiekwaliteit. De certificering en het toezicht op de erkende restauratiebedrijven gebeurt door onafhankelijke certificerende instellingen. Voor behoud van de certificering is continue bijscholing vereist. Als ERM-gecertificeerd bedrijf biedt Kemps Restauratie & Renovatie opdrachtgevers de zekerheid dat het schilderwerk van monumenten en andere waardevolle panden in goede handen is.

Richtlijn Historisch Schilderwerk

Voor schilders die zich toeleggen op het restaureren van monumenten is de richtlijn Historisch Schilderwerk (URL 4009) ontwikkeld. Voor het behalen van een certificaat moet een schilderbedrijf voldoen aan de eisen van zowel de Uitvoeringsrichtlijn als de Beoordelingsrichtlijn. De URL 4009 Historisch schilderwerk en de BRL 4000 Onderhoud en restauratie monumenten vervangen samen sinds 1 september 2016 de Erkenningsregeling Restauratieschildersbedrijf.

Restauratieladder als leidraad

Het behouden en versterken van monumentale waarden staat bij elk project voor restauratie, onderhoud en herstel voorop. Daarbij komen allerlei belangrijke vragen en keuzes kijken. Hoe maak je daarin de juiste afwegingen en hoe onderbouw je ze naar de opdrachtgever? Als Kemps Restauratie & Renovatie doen we dat heel transparant aan de hand van de Restauratieladder.

Wil je dat jouw pand goed uit de verf komt?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over jouw wensen en ons vakmanschap.