Doorgaan naar content
Kemps Restauratie & Renovatie

Kleurhistorische verkenning

Tijdens een kleurhistorische verkenning aan een pand worden alle verflagen die aanwezig zijn op de verschillende onderdelen van dat pand blootgelegd en bestudeerd. Dit wordt gedaan door middel van het maken van ‘kleurentrappen’. Hierbij wordt er met een scalpelmesje laagje voor laagje verf weggehaald waardoor er zich uiteindelijk een kolom met vakken met hierin alle aanwezige verflagen vormt.

Als dit zichtbaar is gemaakt, kijken we vervolgens naar de laagopbouw maar ook naar het type verf dat gebruikt is. Zo kan bepaald worden welke lagen bij elkaar horen en zo samen één stijlperiode vormden. Maar ook kijken we naar de leeftijd van deze lagen. Zo zijn bepaalde verven naar bepaalde periodes te herleiden. Als de kleuren blootgelegd zijn, kunnen we de precieze kleuren bepalen door middel van kleurenwaaiers. Daarna zijn de gevonden kleuren bruikbaar voor een woning of pand.

Daarna kijken we als Kemps Restauratie & Renovatie in archieven naar eventueel oud beeldmateriaal. Dit kan helpen bij het bepalen van de tijdsperiode van de aangetroffen kleuren. Al deze gegevens samen verwerken we tot een document. In dit document geven we bovendien onderbouwd advies over de te maken kleurkeuze.

Bij Kemps Restauratie & Renovatie worden deze onderzoeken verzorgd door Sanne Hoogvliet. Sanne is haar loopbaan begonnen aan het Cibap in Zwolle en heeft hier behalve de opleiding Specialist Schilder ook het excellentietraject gevolgd. Hierin heeft zij een verdieping gekregen op meerdere aspecten van het restauratieschilderwerk, waaronder het maken en vastleggen van kleurhistorische verkenningen. Verder heeft zij de opleiding tot Erfgoedschilder bij het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen gevolgd die in samenwerking met de Stichting ERM is opgezet. Ook hier heeft ze een verdieping op haar kennis over kleurhistorische verkenningen opgedaan.

Kleurhistorische verkenning nodig? Neem contact met ons op.

Een foto van Sanne, een van onze collega's.

Wil je dat jouw pand goed uit de verf komt?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over jouw wensen en ons vakmanschap.